Sai Thai Kitchen

This family-owned Thai restaurant is a newcomer to Park Slope.

Sai Thai Kitchen